PHP 7.1.24 Released

fileinode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileinodeGets file inode

Descrierea

int fileinode ( string $filename )

Gets the file inode.

Parametri

filename

Path to the file.

Valorile întoarse

Returns the inode number of the file, sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Comparing the inode of a file with the current file

<?php
$filename 
'index.php';
if (
getmyinode() == fileinode($filename)) {
    echo 
'You are checking the current file.';
}
?>

Erori/Excepții

În cazul eșecului este emis un E_WARNING.

Note

Notă: Rezultatele acestei funcții sunt stocate în cache. Accesați clearstatcache() pentru mai multe detalii.

Sfat

Începând cu PHP 5.0.0 această funcție poate fi utilizată de asemenea cu unele învelișuri URL. Referiți-vă la Supported Protocols and Wrappers pentru a determina care învelișuri susțin familia de funcționalitate stat().

A se vedea și

  • getmyinode() - Gets the inode of the current script
  • stat() - Gives information about a file

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-5
mark nearby techexplained dot com
13 years ago
This function, in spite of its name, also works for directories. Most any valid path in the filesystem will generate an inode value.
To Top