DateInterval::createFromDateString

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

DateInterval::createFromDateStringDizgenin göreli kısımlarından bir DateInterval nesnesi döndürür

Açıklama

public static DateInterval DateInterval::createFromDateString ( string $zaman )

Normal tarih ayrıştırcısı kullanır ve dizgenin göreli kısımlarından bir DateInterval nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

zaman

Tarihe göreli kısımlar.

Dönen Değerler

Başarılıysa yeni bir DateInterval nesnesi döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
Anonymous
8 years ago
DateInterval::createFromDateString ( string $time )

When the manual says "Uses the normal date parsers" it means that this function cannot take $time = ISO8601 strings like "P7D".  If you want to use those, you must use the constructor.
To Top