PHP 7.1.20 Released

DateTimeZone::getName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTimeZone::getNameZaman diliminin adını döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public string DateTimeZone::getName ( void )

Yordamsal kullanım

string timezone_name_get ( void )

Zaman diliminin adını döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Tanımlı zaman dilimlerinden biri.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top