International PHP Conference 2019 - Spring Edition

DateTimeZone::getName

timezone_name_get

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTimeZone::getName -- timezone_name_getZaman diliminin adını döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public string DateTimeZone::getName ( DateTimeZone $nesne )

Yordamsal kullanım

string timezone_name_get ( void )

Zaman diliminin adını döndürür.

Değiştirgeler

nesne

Bir isim almak için DateTimeZone.

Dönen Değerler

Tanımlı zaman dilimlerinden biri.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top