chgrp

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

chgrpDosya grubunu değiştirir

Açıklama

bool chgrp ( string $dosyaismi , mixed $grup )

dosyaismi ile belirtilen dosyanın grubunu grup yapmaya çalışır.

Bir dosyanın grubunu keyfi olarak sadece root değiştirebilir; diğer kullanıcılar sadece sahibi oldukları bir dosyanın grubunu üyesi oldukları gruplarla değiştirebilirler.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosya yolu.

grup

Grup ismi veya numarası.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın grubunun değiştirilmesi

<?php
$filename 
'shared_file.txt';
$format "%s's Group ID @ %s: %d\n";
printf($format$filenamedate('r'), filegroup($filename));
chgrp($filename8);
printf($format$filenamedate('r'), filegroup($filename));
?>

Notlar

Bilginize: Dosyaların sunucunun dosya sistemi üzerinden erişilebilir olması gerektiğinden bu işlev uzak dosyalar üzerinde çalışmayacaktır.

Bilginize: Güvenli kip etkinken, PHP, dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığını sınar.

Ayrıca Bakınız

  • chown() - Dosyanın sahibini değiştirir
  • chmod() - Dosya kipini değiştirir

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-18
leaksin [ at ] gmail [ dot ] com
5 years ago
Note: chgrp() is aware of the actual filesystem.
So you need to check it by using file_exists() function or...
To Top