Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Bu eklentinin tanımlanmış sabitleri yoktur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top