fileowner

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileownerDosya sahibini döndürür

Açıklama

int fileowner ( string $dosyaismi )

Dosya sahibini döndürür.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE aksi takdirde dosyanın sahibinin kullanıcı kimliği döner. Sayısal biçemde dönen kullanıcı kimliğinden kullanıcı ismini elde etmek için posix_getpwuid() işlevini kullanabilirsiniz.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın sahibinin bulunması

<?php
$dosya 
'index.php';
print_r(posix_getpwuid(fileowner($dosya)));
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Supported Protocols and Wrappers başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • filegroup() - Dosyanın sahibi olan grubu döndürür
  • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür
  • posix_getpwuid() - Kullanıcı kimliği belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
7
Anonymous
12 years ago
Small note: the function resolves symbolic links. That is, if the link is created by user 999 and maps to a file owned by user 666, this function returns 666 :(
up
6
dazoe
8 years ago
Remember to use if(fileowner(...) === FALSE) instead of if(!fileowner()) or if(fileowner() == FLASE) because if the owner was "root" it would return 0.
up
-13
joacorck at gmail dot com
11 years ago
This function only works if the permissions are more less than 666
To Top